15/10 Vætnoe för psykisk hälsa

I samarbete med Gaaltije anordnar Region Jämtland Härjedalen en kurs för dig som vill utforska slöjd som ett sätt att uppnå och upprätthålla psykisk hälsa. Kursen leds av Tomas Magnusson och riktar sig till personer med samisk bakgrund. Deltagarna slöjdar en kniv. Dessutom stärker kursen förmågan att känna igen och hantera psykisk ohälsa.

Kursen genomförs i en trygg miljö med respekt för din och andra deltagares erfarenheter och integritet.

Kursen omfattar 10 tillfällen.
Inga förkunskaper krävs.
Kursen är kostnadsfri.
Antalet platser är begränsade.
Kursstart: 15/10 kl. 17-21
Kursort: Staare (Östersund)

Anmäl dig här: www.regionjh.se/vaetnoe senast den 30/9.

För frågor, kontakta:
Kia Flykt, e-post: kia.blomkvist@regionjh.se eller 070 – 326 94 96. Tomas Magnusson, e-post: larstomasmagnusson@gmail.com eller 070 – 356 16 63.