2020 Slöjdhandledarutbildning

Start 4 februari.
För dig som vill använda slöjdens metoder och material i ditt befintliga arbete, i den grupp av barn och unga som du jobbar med. För fritidsledare, pedagoger, kulturarbetare, slöjdare och föreningsaktiva i kreativa och kulturella verksamheter. Eller så deltar du bara för att det berikar dig.

Slöjdhandledarutbildningen syftar till att deltagaren:

  • Upptäcker och utforskar slöjdens material och verktyg.
  • Tar del av upplevelser, erfarenheter och kunskaper där slöjden interagerar i en variation av kulturella sammanhang.
  • Utvecklar sin förmåga att skapa i slöjdens material.
  • Tar del i diskussionen kring hur kultur skapas av barn och unga med hjälp av slöjden.

Start 4 februari med 8 träffar spridda under året.
3 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 8 september, 6 oktober, 3 november.
Med reservation för ändringar.
9.00-16.00. Dagen börjar teoretiskt och slutar med praktiskt slöjdande.
Deltagaravgiften, 2950 kronor faktureras efter start.

Alla träffar hålls runt om i länet på inspirerande platser.
Vi utgår från Hemslöjds-konsulenternas kontor på Krondikesvägen 93 D, Östersund om inget annat ges. När vi besöker andra ställen samåker vi.
Ta med egen lunch. Eftermiddags fika ingår. Anmäl specialkost.
Missade du kursstarten, kan du ändå komma med på kursen. Anmälan är bindande.

Frågor och anmälan.
susann.myrenhammar@regionjh.se
070-664 67 37.