23-24/2 Bronsgjutningskurs med Patrik Hjort

Lär dig grunderna i bronsgjutning i sandform, en metod som ger dig stora friheter i skapandet.

I kursen ingår teori, modellmakeri, material (mässing och brons) och gjutning i sandformar.
Därtill teoretisk breddning inpå andra gjutmetoder för att visa hur de använts historiskt och hur man kan tänka idag för att nå rätt resultat med rätt metod.

Kursledaren medför utrustning för gjutningen, inklusive en större mängd original samt en del inspirationsmaterial. Deltagare kan gärna ta med egna original för avgjutning.

Fakta

Smedjan i Bleka, Tandsbyn, Östersund.
23 januari, Kl 9.00-17.00, 24 januari Kl 8.00-16.00.
Kursen kostar 2300 kronor.

Anmälan

Anmälan gör du genom att skicka ett E-postmeddelande till Hemslöjdskonsulent susann.myrenhammar@regionjh.se
Det finns 10 platser.
Du behöver uppge namn, adress, telefonnummer, E-post, personnummer eller om du har företag -organisationsnummer. Meddela också om du har specialkost och om du är medlem i en länsanknuten SHR förening.

Anmälan är bindande och deltagaravgiften återfås endast vid sjukdom (uppvisande av läkarintyg).

Medlemsrabatt

Är du medlem i Jämtland Härjedalens Hemslöjdsförbund, JHHF, eller i någon av länets SHR anslutna föreningar? Då får du 300 kronor i rabatt.
Här kan du läsa mer om JHHF. Här kan du bli medlem.

Arrangör Hemslöjdskonsulenterna, Region Jämtland Härjedalen och Smidesnätverket.