Solioss

4/2 Bronsgjutning, Dag Hartman berättar

Smidesnätverket i Jämtland Härjedalen välkomnar Dag Hartman som berättar om sitt hantverk.

Dag Hartman, född och uppvuxen i Åre, bronsgjutare, universitetslärare och projektledare internationella utvecklingsprojekt, inspirerar oss med ett föredrag. Dag arbetar med utforskning och dokumentation av forntida hantverksmetoder, genom utställningar, kursverksamhet, böcker och föredrag.

Dansande Älfgrode

Dag arbetar mest med gjutning av olika metaller, brons, silver och guld och olika metallblandningar från historiska recept. Gjuttekniken han använder är en kombination av nya keramiska material från rymdteknik och uråldriga tekniker som fortfarande används i bl.a. Afrika och Nepal. 


Måndagen 4 februari. Klockan 18.30
Den här gången håller vi till på Designcentrum, Prästgatan 9, Östersund. Deltagandet är utan avgift.
Vi bjuder på kaffe.

Anmäl dig gärna till susann.myrenhammar@regionjh.se 
Om ändring skulle ske, visas det här och via E-post till anmälda.
 
Vi håller bronsgjutningskurs, 23-24 februari, Bleka, Tandsbyn, Östersund med Patrik Hjort. Här kan du läsa mer.

I smidesnätverket i Jämtland Härjedalen träffas vi regelbundet för att inspirera varandra, utveckla vår färdighet och för att utbilda oss. Här ryms både du som är nyfiken på smide och du som är yrkesverksamma som smed.

Håll utkik på www.hemslojdenjh.se för  mer information.
/Susann Myrenhammar, Hemslöjdskonsulent


Detta är ett arrangemang från Hemslöjdskonsulenterna i Region Jämtland Härjedalen. De lokaler vi håller arrangemang i är tillgänglighetsanpassade för rullstolsburna. Har du behov av andra hjälpmedel (tex hörslinga och synhjälpmedel) bör du kontakta Hemslöjdskonsulenterna i förväg.