6/2 Täljnätverksträff

Kom och sätt dig ned och tälj med oss!

Välkommen till en träff med Hemslöjdskonsulenternas Täljnätverk.
Vi träffas, utbyter erfarenheter, nyheter och täljer tillsammans.

Torsdagen den 6 februari. Kl 18.00-21.00
Den här gången träffas vi hos den grupp som täljer hos Studieförbundet Vuxenskolan, SV, i ateljélokalen på Stapelmohrsväg 20 C, ingången är på gaveln från Biblioteksgatan.
Du tar med egna verktyg och ämnen att jobba med.
i lokalen finns ett par täljhästar och huggkubbar, yxa och lite olika knivar att låna. Möjlighet att slipa verktygen finns.

Var med och fundera kring möjligheten att ordna en enkel Täljfest här i länet. Under kvällen lägger vi grunden till kommande arrangemang för Täljnätverkets vår, sommar och höst.

Hemslöjdskonsulenterna bjuder på te och kaffe med kaka den här gången. Meddela specialkost. Arrangemanget är utan avgift.

Anmäl dig någon dag i förväg till susann.myrenhammar@regionjh.se