7/4 Inställt! Nu är det klippt

Workshop i Pappersklipp
med Karin Nilsén
Tisdag 7 april. Kl 18.00-21.00
Hos Hemslöjdskonsulenterna
Krondikesvägen 93 D, Våning 4

Tyvärr är arrangemanget inställt då vi vill försöka minska smittspridningen av Coronaviruset. Idagsläget kan vi inte presentera något nytt datum för träffen.

Fortbildning för dig som gått SlöjdHandledarutbildningen, SlöjdKlubbsledarutbildningen och/eller är Slöjdklubbsledare.

Vill du få Nyhetsbreven för pedagoger (och SlöjdHandledare)? Prenumerera här.