Täljande barn

9/2 Pedagogiska verktyg med samiska sagor och slöjd

Från trollsländor till dagsländor med Solveig Labba, Soppero, Lappland.
Solveig Labba har under många år jobbat med barn och slöjd på ett kreativt och roligt sätt. Hon har utarbetat ett pedagogiskt verktyg som bygger på samiska sagor av gammal tradition, där barnen också får slöjda med i sagan. 
Med hjälp av handverktyg, naturmaterial och fantasi skapas föremål  av sagokvalitet.
 
Kom och hör Solveig berätta om hur hon jobbat fram verktyget samtidigt som vi slöjdar tillsammans.
 
Fredag 9 februari, kl. 17.30-21.00, Designcentrum, Prästgatan 9, Östersund
Vi bjuder på fika. Ingen deltagaravgift. Obs, anmälan.
Kvällen är ett samarrangemang med www.staare2018.se och Hemslöjdskonsulenterna i Region Jämtland Härjedalen.
 
På lördag den 10 februari kl 12.00-15.00 kan du, tillsammans med barn i alla åldrar, delta på Solveigs workshop kring sagor och slöjd. Se här: http://hemslojdenjh.se/10-2-slojdworkshop-med-solveig-labba-for-barn-7-12-ar/
Föreläsningen passar alla som är vetgiriga och nyfikna slöjdare, -pedagoger, -vuxna. Anmäl dig senast tisdagen före arrangemanget till susann.myrenhammar@regionjh.se. 

Ändringar i programmet meddelas på www.hemslojdenjh.se och via mail till de som är anmälda.