Föreläsning 15 nov

“Metaller, hantverkare och arkeologi – Tankar kring en bok”

Med professor Gustaf Trotzig

”När man ser en metallhantverkare hantera verktyg som utvecklades långt före Kristi födelse, är det uppenbart att det finns släktskap och förbindelser mellan dagens och äldre tiders arbete”

Gustaf är Professor emeritus i laborativ arkeologi. Han har djupa såväl akademiska som praktiska kunskaper om metallhantverk och har bl.a. förestått arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL) vid Stockholms universitet samt undervisat vid hantverksutbildningen på Sätergläntan, hemslöjdens gård i Insjön.

Tid: 13:30-15:00

Plats: Designcentrum, Prästgatan 9, Östersund

Anmälan: Senast 10 november till goran.posthuma@regionjh.se