Föreläsningsserie för företagande slöjdare

26/2 Möjligheternas Företagande

Nätverket Jamtform kickar igång en föreläsningsserie under 2019 med fokus på företaget och dess möjligheter och utmaningar.
Det blir 6 dagar med intressanta och kreativa workshops.
Välkommen i utvecklingen av ditt företag och nätverket!


Vill du få lite ny inspiration och matnyttiga kunskaper i hur du med enkla medel kan göra ditt företag mera synligt och attraktivt? Under året kommer vi att hålla en serie workshops och föreläsningar som riktar sig till dig i nätverket Jamtform. Vi kommer ha några olika fokus områden, som du förhoppningsvis kan ha stor nytta av om du vill ta ditt företagande till nästa nivå. 

  • Hur hittar du nya vägar till kunder och uppdragsgivare?
  • Hur du kan tänka runt prissättning, timarvoden och hur du disponerar din tid?
  • Hur kommunicerar du bättre, i nätverk, på sociala medier eller med återförsäljare? 
  • Hur visar du upp dina produkter,skyltning val av sammanhang m.m? 
  • Hur du enkelt ljussätta och ta bra bilder på dina objekt?

Tisdagen den 26 februari.  Kl. 9.00-15.30.
Clarion Hotel Grand Östersund, lokal Norderön.

Möjligheternas Företagande

Att driva företag innebär ofta att man ska vara tusenkonstnär, allt från 
att sälja till att tänka ut nya produkter, design, tillverkning och 
också sköta företagandet. Samtidigt som det ger en härlig 
tillfredställelse att klara av det, kan man ibland undra hur ska det gå. 
Passet möjligheternas företagande handlar om att profilera ditt bästa 
företagande och hur det kan bli mer företagande om man samverkar.

Kerstin Arnemo, Ledningen ab som håller i dagen, har hållit på med utveckling och företagande  i hela sitt vuxna liv. Kerstin bor på en gård utanför Brunflo och har en fårbesättning. – Jag jobbar verkligen med det jag gillar, utveckling, ibland går det inte som tänkt, ibland väldigt bra, det är fortfarande roligt och lärorikt. Vi lever i en 
spännande tid.


Dagen som Marina Jonsson, keramiker, ansvarar för kommer också att innehålla konkreta arbetsuppgifter. Efter lunchen som serveras på Clarion Hotel, blir det Creativ Lab workshop- en enkel och tydlig metod där du på ett kreativt sätt får möjlighet att synliggöra dina och företagets behov och möjligheter.

Anmäl dig till workshopen senast måndagen den 18 februari till marina.jonsson@gmail.com Meddela specialkost.
Kostnad 490 kronor. Anmälan är bindande. Din anmälan är giltig när du gjort inbetalningen. Du betalar via Swish på vårt nummer
123-222 13 15 och får en kvittens under workshopdagen. Märk med ditt namn.
Det finns 30 platser.

Vårens två andra workshops kommer att publiceras inom kort.

Jamtform är ett nätverk för företagare verksamma inom slöjd och konst-hantverk. Jamtform samlar- och är ett stöd för småföretagare i frågor
kring företagande, fortbildning, försäljning, synlighet och samarbete. Vi fungerar som ett nätverk och har initierats av Hemslöjdskonsulenterna, Region Jämtland Härjedalen
Vill du gå med i nätverket?
Kontakta ingela.fredell@regionjh.se