Jamtform -workshops!

Är du yrkesverksam och behöver nytändning, ny kunskap, större nätverk och är nyfiken? Vi ordnar 6 dagars fortbildning för dig under året!

Läs mer här:


Jamtform är ett nätverk för företagare verksamma inom slöjd och konst-hantverk. Jamtform samlar- och är ett stöd för småföretagare i frågor kring företagande, fortbildning, försäljning, synlighet och samarbete. Vi fungerar som ett nätverk och har initierats av Hemslöjdskonsulenterna, Region Jämtland Härjedalen. Vill du ingå i nätverket? Skicka ett mail till
Ingela Fredell, textil slöjd eller
Susann Myrenhammar, hård slöjd.