Japan- det keramiska paradiset!

En keramikers äventyr i ord, bild & lera.
Av och med Maria Luksepp

Måndag 10/10 kl. 13-15, Designcentrum, Prästg. 9 i Östersund.

Arrangemanget är en del av formveckans program.