KulTur Öppna ateljéer & verkstäder 2018 5-6/5

Nu är det dags att ansöka om medverkan i KulTur Öppna ateljéer & verkstäder 2018 som äger rum helgen 5-6 maj.
Ansökan är öppen 15 januari-16 februari på hemsidan: www.kulturjh.se  (under fliken ”Ansökan”). Där hittar du vilka kriterier som gäller, mer information samt ansökningsformulär.KulTur är öppen för yrkesverksamma konstnärer, slöjdare och konsthantverkare som är verksamma i Jämtland Härjedalen.
Kul Tur öppna ateljéer och verkstäder arrangeras av Hemslöjdskonsulenterna och Bildkonsten – vid Region Jämtland Härjedalen.