Kulturattack 2017

Tema: Kreativa lärmetoder

Mån 30 oktober, kl 9.30-16.00
OSD/Folkets Hus, Östersund

Kulturattack är en återkommande inspirations- och utbudsdag för personal i
grundskola och förskoleklass, skolledare, rektorer, politiker, tjänstepersoner inom
kultur och skola samt kulturutövare. Alla kommuner i länet arbetar med kultur i skolan
bland annat genom Skapande skola. Konferensen syftar till att ge fortbildning,
inspiration och verktyg för detta men även till att stärka samverkan mellan den
professionella kulturen och skolan i Jämtland Härjedalen.
Den nuvarande läroplanen framhåller estetiska lärprocesser som något som ska
genomsyra samtliga ämnen och att skolan ska ge utrymme för olika kunskapsformer.
Därför är temat i år Kreativa lärmetoder där vi erbjuder olika spår för fördjupning inom
olika teman.

Samarbete med Scenkonstdagarna 2017
I år genomförs Kulturattacken som en del av Scenkonstdagarna i Östersund https://scenkonstdagar.riksteatern.se/
Du som deltar under Scenkonstdagarna har även möjlighet att kostnadsfritt delta i Kulturattacken. Anmälan måste dock göras separat till Kulturattacken.

Anmälan och information
Anmälan görs via
anmaldighar.se/kulturattack2017
Eftermiddagen är indelad i olika spår som rekommenderas för olika årskurser. Ange val av spår vid anmälan. Sista anmälningsdag är 15 oktober. Anmälan är bindande men kan vid
förhinder överlåtas på annan person.

Deltagaravgift, endast Kulturattacken
350 kr exkl moms. Faktureras efter
konferensen. I deltagaravgiften ingår
förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Tillgänglighet
Ange vid anmälan om ni har särskilda behov eller kostönskemål. Till OSD/Folkets Hus tar
man sig enkelt med buss. Buss 2, 6 och 9 passerar och hållplatsen är Östersunds camping. För mer information om OSDs tillgänglighetsarbete, kontakta OSD http://www.osd.nu/

Om du har frågor om programmet eller
anmälan, kontakta
Region Jämtland Härjedalen Kultur:
jimmy.eriksson@regionjh.se 063-14 67 03

Mer info här!