Kulturattack -fortbildning för pedagoger

Regionalt Kulturforum bjuder in till årets
KULTURATTACK 2016

Tema: Språk, text och kreativa uttryckKULTURATTACK är en återkommande inspirations- och utbudsdag för personal i grundskola, förskoleklass och förskola, skolledare, rektorer, politiker, tjänstepersoner inom kultur och skola samt kulturskapare. Alla kommuner i länet arbetar med kultur i skolan bland annat genom Skapande skola. Konferensen syftar till att ge fortbildning, inspiration och verktyg för detta men även till att stärka samverkan mellan den professionella kulturen och skolan i Jämtland Härjedalen.
Tisdag 1 november, kl 9.30-16.00
OSD/Folkets Hus, Östersund
Bifogat finns inbjudan och program (pdf). http://www.jll.se/download/18.25b4d7ab1555006925c1769a/1471335476555/KULTURATTACK+2016+program+och+inbjudan.pdf
Anmälan görs på www.anmaldighar.se/kulturattack2016
Vänligen sprid denna till era kollegor och andra berörda.
med vänlig hälsning!