Örebro län söker en Hemslöjdskonsulent

Örebro läns museum söker Länshemslöjdskonsulent Området slöjd och hantverk är en del av Örebro läns museums verksamhet. Arbetssättet är projektorienterat, förnyelseinriktat och gränsöverskridande. På museet finns två länshemslöjdkonsulenter, en med inriktning på textil slöjd och en med inriktning hård slöjd. Länshemslöjdskonsulenterna arbetar utifrån ett näringsperspektiv, ett kulturarvsperspektiv och ett kunskapsförmedlande perspektiv.

Tjänsten är på 100 %, tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Länshemslöjdskonsulenterna ingår f o m 2017 i en av museets enheter som samlar slöjd, kulturmiljövård, arkeologi, samlingar och arkiv. Örebro läns museum befinner sig i ett omställningsarbete som innebär förnyelse och arbete i olika projekt. År 2017 kommer två utställningsprojekt med slöjdfokus att genomföras på Örebro läns museum.

Arbetsuppgifter: Länshemslöjdskonsulenten arbetar strategiskt för att stärka, förnya och utveckla slöjden som kulturform. I arbetet ingår att skapa långsiktiga och hållbara relationer inom och utanför länet. Utvecklingsarbetet sker genom projekt som kan vara både av strategisk och mer operativ karaktär, workshops, fortbildningar, utställningar, temadagar m.m. Samverkan med slöjdare, föreningsliv och andra aktörer är centralt. I arbetet ingår också viss operativ verksamhet. Särskilda utvecklingsområden är samverkan med andra kulturformer och samhällsområden. Verksamhet med fokus på barn och unga är ett prioriterat område. Arbetet sker gränsöverskridande mot andra kulturformer och materialområden. Tjänstgöring på helger och kvällar kan förekomma.

Kvalifikationer: Du har en examen från Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet, Högre hemslöjdsutbildningen vid HV-skola i Stockholm, eller motsvarande utbildningar eller erfarenheter. Du har erfarenhet av att arbeta i projekt, dokumenterad pedagogisk erfarenhet och förmåga. Vi söker dig som har god samarbets-, och initiativförmåga. Du ska ha lätt för att interagera med andra människor och ha social kompetens. Du bör ha djupa kunskaper i materialområdet textil. Kunskaper i trä och metall är önskvärda och meriterande. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, ha god kännedom om slöjdområdet och kultursektorn. Vi värdesätter kompetens i de digitala plattformar som finns och utvecklas. Körkort krävs.

Upplysningar: För mer upplysningar kontakta länshemslöjdskonsulent Lars Petersson, 019 – 602 87 67, lars.petersson@olm.se eller enhetschef Elinor Magnérus 019 – 602 87 96. Fackliga företrädare är Per Torgén 019 – 602 87 20 (Vision). Om du är organiserad i DIK kontaktas deras kansli centralt 08-480 040 00

Välkommen med Din ansökan med meritförteckning, referenser och löneanspråk till Örebro läns museum, att Elinor Magnérus, Engelbrektsgatan 3, 702 12 Örebro eller elinor.magnerus@olm.se senast 2017-02-17.

www.olm.se