”Se dagens textilier som en resurs” 22/9

Den 22 september kl. 11.15 samlas vi i Rentzhogsalen, Jamtli för en föreläsning om återbruk ”Se dagens textilier som en resurs” med Ingela Fredell, länshemslöjdskonsulent i textil. Gör som förr, slit ut, laga, sy om och sy nytt. Vi tittar på bilder av äldre återbruk och vad som ligger i tiden. För inspiration finns workshops i olika tekniker där vi kan vara kreativa resten av dagen. Möjlighet för fika eller lunch finns för den som vill i Jamtli Café under dagen. Anmälan görs senast den 17 september till Heimbygdas textilkommité Sigrid Grenholm 063-34 200,sigrid.grenholm(A)bahnhof.se