Slöjdhandledarutbildning 2018

För dig som vill använda slöjdens metoder och material i ditt befintliga arbete, i den grupp av barn och unga som du jobbar med. För fritidsledare, pedagoger, kulturarbetare och föreningsaktiva i kreativa och kulturella verksamheter. Eller så deltar du bara för att det berikar dig.

Slöjdhandledarutbildningen syftar till att deltagaren:

  • Upptäcker och utforskar slöjdens material och verktyg.
  • Tar del av upplevelser, erfarenheter och kunskaper där slöjden interagerar i en variation av kulturella sammanhang.
  • Utvecklar sin förmåga att skapa i slöjdens material.
  • Tar del i diskussionen kring hur kultur skapas av barn och unga med hjälp av slöjden.

Start 6 februari med 8 träffar spridda under året. Vi utgår från Hemslöjds-konsulenternas kontor, Krondikesvägen 93 D, våning 4, Östersund men flyttar också runt i länet. Kommande träffar: 6 mars, 17 april, 8 maj, 5 juni, 11 september, 9 oktober, 6 november. 9.00-16.00. Deltagaravgiften, 2950 kronor faktureras efter start. Missade du kursstarten kan du ändå komma med, i mån av plats.

Frågor och anmälan. susann.myrenhammar@regionjh.se 070-664 67 37.