Slojdify Society

Sloydify society

Sloydify society – metodutveckling för hemslöjdstjänster

Slojdify Society (2)Programverksamheten Sloydify Society undersöker slöjdens möjligheter att utveckla samhällsnyttiga tjänster för t ex glesbygd, åldrande och regional utveckling. Denna del av programmet utarbetas i samarbete med Otto von Busch, professor i design på Konstfack (Stockholm) och Helena Hansson, designstrateg och doktorand vid HDK/Högskolan för Design och konsthantverk (Göteborg).

Dagens moderna samhälle behöver de värden som slöjden står för: livslångt lärande, att göra saker tillsammans över generations- och åldersgränser, att hålla kulturarvet levande samt utvecklas i samtiden, att fylla mänskliga behov och ge livet mening.

Slojdify Society (8)Länshemslöjdskonsulenterna hoppas på ett vitalt samarbete med kommunerna där stadsträdgårdsmästare, stadsbyggnadskontor, skolor, fritidsverksamhet, äldreomsorg och många fler involveras.

– Det är lätt att glömma att slöjden är en samhällstillvänd verksamhet och inte bara en individuell aktivitet, förklarar professor Otto von Busch. Slöjd är ett sätt att tala om och till den värld vi lever i och samtidigt gripa in i den på ett konstruktivt sätt. Det vi kallar samhällsslöjd är att aktivt delta i dagens gemensamma samhällsprocesser genom slöjdens olika tekniker.

Slojdify Society (1)Programverksamheten handlar om kopplingar mellan slöjdare, civilsamhälle och aktuella samhällsfrågor och hur vi kan vara med och påverka vår omvärld med vårt handarbete.

Bidrag till projektet kommer från

  • Umeå2014
  • Nämnden för hemslöjdsfrågor
  • Tillväxtverket
  • Kulturrådet
  • Region Västerbotten
  • Regionförbundet Jämtland
  • Norrbottens läns landsting
  • Murberget Länsmuseet Västernorrland.