STARTstöd till kulturskapare

STARTstöd är ett stöd riktat till professionella kulturskapare eller kreatörer i Jämtland Härjedalen. Det är ett samverkansstöd som syftar till att möjliggöra goda idéer inom kulturområdet samt bidra till ett kreativt klimat. STARTstöd ger dig möjlighet att söka ekonomiskt stöd upp till 10 dagar. Region Jämtland Härjedalen Kultur kan vara ditt bollplank under arbetet.

Vad innebär STARTstöd?

Du som kulturskapare/kreatör kan få möjlighet att påbörja, genomföra eller testa en idé/ett projekt. Du kan beviljas stöd genom att få ersättning för upp till tio dagar, baserat på en månadslön om 25 000 kr. Region Jämtland Härjedalen Kultur kan fungera som ditt bollplank under processen. Om du beviljas STARTstöd kan du antingen bli anställd eller fakturera stödet.

Här finns mer information om STARTstödet.