Svarvkurs 20-23 oktober 2017

Återigen kommer Åke Landström upp från Örebrotrakten och håller en fyradagars kurs i skärsvarvningens ädla konst.

Du får lära dig den historiska tekniken att skärsvarva. De första dagarna ägnas åt längdsvarvning, sedan övergår övningarna till att svarva skålar. I kursen ingår slipning av svarvverktyg och diskussioner om lämpliga redskap och verktyg samt arbetsmiljö och säkerhet.

Åke tar med sig svarvar, material och verktyg i ett släp. Därför är det begränsat med antal kursplatser!

Plats: Östersund, Janne Hansson Slöjd & Musik, Solliden. Sollidenvägen 64

Datum: 20-23 oktober

Kursledare: Åke Landström (Åkes hemsida: trasvarvning.se)

Kursavgift: 2200: –

Anmälan: goran.posthuma@regionjh.se