INSTÄLLT Textilfest 2020 4-5 april

Årets tema är Återbruk

Välkomna till en spännande och innehållsrik dag. Utställare med försäljning av olika textila material och produkter huvudsakligen med anknytning till Norr- och Västerbotten. Föreläsningar, workshops, textila aktiviteter, stickhörna, textila utställningar, mm
Enkel mat och fika finns att köpa inne på Folkparken Läs mer om utställare, föreläsningar och workshops!