Tillgänglighet

Om inget annat är angett i informationen kring evenemanget du läst om, så är de lokaler vi håller arrangemang i tillgänglighetsanpassade för rullstolsburna. Har du behov av andra hjälpmedel (tex hörslinga och synhjälpmedel) bör du kontakta oss i förväg.