Utveckla din idé–sök STARTstöd

Är du kulturskapare eller kreatör och vill testa en idé eller projektidé? startstöd ger dig möjlighet att söka ekonomiskt stöd upp till tio dagar. Region Jämtland Härjedalen Kultur kan vara ditt bollplank under arbetet.

STARTstöd riktas till professionella kulturskapare i Jämtland Härjedalen. Det är ett samverkansstöd som syftar till att möjliggöra goda idéer inom kulturområdet samt bidra till ett kreativt klimat.

Vad innebär STARTstöd?
Du som kulturskapare/kreatör kan få möjlighet att påbörja, genomföra eller testa en idé eller ett projekt. Du kan beviljas stöd genom att få ersättning för upp till tio dagar, baserat på en månadslön om 25 000 kr. Region Jämtland Härjedalen
Kultur kan fungera som ditt bollplank under processen. Din idé ska kunna visas eller presenteras för en målgrupp. En kort, skriftlig redovisning ska inlämnas efter genomförandet.

Vem kan söka?
Professionella kulturskapare/kreatörer inom områdena Film & rörlig media, Scenkonst, Design & arkitektur, Slöjd, Bild & form samt Litteratur kan ansöka om stödet. Du ska vara bosatt och verksam i Jämtland Härjedalen.

Hur går ansökan till?
Ansökan om stöd görs senast 31 januari. Ansökan ska innehålla presentation av din idé, en kostnadskalkyl samt en tidplan. Om det finns andra finansiärer ska dessa anges. En arbetsgrupp bestående av representanter från Designcentrum, Hemslöjden, Bildkonsten, Estrad Norr, Regional Biblioteksverksamhet och Filmpool bedömer ansökningarna. Beslut fattas av kulturchef.
Mer info samt webbaserad ansökan under Stöd & bidrag på
www.regionjh.se/kultur

Välkommen med din idé!