Region Jämtland Härjedalen

Stöd & bidrag

Det finns 200 000 kr avsatt i en årlig regional pott för läsfrämjande verksamhet. Potten är avsedd för folkbiblioteken i Region Jämtland Härjedalen.

Syftet är att bidra till läsfrämjande verksamhet i bred mening. Tanken med dessa medel är till exempel att kunna testa en ny metod, nå en viss målgrupp, anordna ett arrangemang, bjuda in en föreläsare – helt enkelt skapa aktiviteter som initierar och stärker bibliotekens läsfrämjande uppdrag. Målgrupp kan vara barn, unga eller vuxna.

Villkoren är att aktiviteten rapporteras in via en kort beskrivande text som också kan publiceras i det regionala nyhetsbrevet. Tanken är att dela med sig av sina erfarenheter och resultat till övriga kommuner. Vi ska lära av varandra.

Det är möjligt att söka enskilt eller i samarbete med annan kommun i länet.

Ansök här. Länk till annan webbplats.

Beslut tas fortlöpande av den regionala biblioteksutvecklingen.

Senast uppdaterad: 2022-10-12