Ekonomiskt bidrag till kulturskapare

Ekonomiskt stöd till Kultur och idrott sätts in från regeringen.
Är du en kulturarbetare inom Region Jämtland Härjedalen, som förlorat inkomst till följd av Covid-19?
Region JH vill skapa sig en bild av hur läget ser ut.

Fyll i den här enkäten.
Observera den korta svarstiden: 26 mars.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Os-003fKAkqu-vQ5hZFGj6L4wPrB6oZGtqecVwWUtB5UMzBCT0pUNlpWQjlBSUw3VThKTUs2TEMyUC4u

Se Kulturminister Amanda Linds uttalande
https://www.svt.se/kultur/kulturministern-1