Region Jämtland Härjedalen
Publicerad 6 september 2021

SlöjdHandledarutbildning -21/22

För dig som vill använda slöjdens metoder och material i ditt befintliga arbete eller i den grupp av barn och unga som du jobbar med. För fritidsledare, pedagoger, kulturarbetare, slöjdare och föreningsaktiva i kreativa och kulturella verksamheter. Eller så deltar du bara för att det berikar dig.

Slöjdhandledarutbildningen syftar till att deltagaren

 • Upptäcker och utforskar slöjdens material och verktyg.
 • Tar del av upplevelser, erfarenheter och kunskaper där slöjden interagerar i en variation av kulturella sammanhang.
 • Utvecklar sin förmåga att skapa i slöjdens material.
 • Tar del i diskussionen kring hur kultur skapas av barn och unga med hjälp av slöjden.

Årets utbildning

Vi startade 17 augusti men tar gärna emot dig om du vill börja nu. De träffar du missat får du ta igen året efter, så du får en hel utbildning.
Dagen börjar oftast teoretiskt och slutar med praktiskt slöjdande, 9.00-16.00. Vi kommer att flytta oss runt i länet till inspirerande platser. Vid alla träffar utgår vi från Hemslöjdskonsulenternas kontor på Krondikesvägen 93 D, Östersund om inget annat ges. Besöker vi andra ställen samåker vi i möjligaste mån. Ta med egen lunch. Eftermiddagsfika ingår. Anmäl specialkost.

Frågor och anmälan

Hör av dig till Hemslöjdskonsulent Susann Myrenhammar om du har några frågor eller om du vill ha en plats. Hela utbildningen kostar 3350 kronor. Deltagaravgiften faktureras efter första träffen. Anmälan är bindande.
susann.myrenhammar (@) regionjh.se 070-664 67 37.

Årets träffar

 • Tisdag 17 augusti, ute i Östersund

Vad är slöjd? -en introduktion. Slöjdklubb som metod och barnet i centrum. Vi slöjdar en oro.

 • Tisdag 14 september, Östersund

 Slöjdens utforskande och reflekterande arbetssätt. Vi tovar, spinner och förstår ull.

 • Tisdag 12 oktober, plats ej given än

 Slöjden är mångkulturell och vi tittar närmare på samisk kultur. Vi jobbar i skinn.

 • Tisdag 9 november, Sundsjö

 Slöjden som resurs, en del av ett hållbart samhälle. Vi plåterbrukar.

 • Tisdag 8 mars, Aspås

Slöjdens lust och nytta. Hur blir slöjden tillgänglig för alla? Vi trasslar in oss i tråd och sätter oss in i folkkonsten.

 • Tisdag 12 april, Östersund

Olycksfallsutbildning. Vi pratar trygghet och säkerhet och sätter saxen i fint papper.

 • Tisdag 10 maj, Östersund

Slöjdens rum är också ute! Vi täljer i färskt trä och blir van med skärande verktyg.

 • Tisdag 7 juni, Strömsund

Slöjdens berättelser, ord och magi. Vi bekantar oss med näver och fortsätter även täljningen.

Med reservation för hur begränsningarna för Coronasmitta ser ut.