Region Jämtland Härjedalen
Publicerad 3 maj 2022

Täljworkshop 10 maj

Mötesplats för unga är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs med medel från Kulturrådet och Region Jämtland Härjedalen. Projektet drivs gemensamt av Bildkonsten och Filmpool inom enheten Kulturutveckling.

Workshoparrangör: Hemslöjdskonsulenterna, Region Jämtland Härjedalen