Region Jämtland Härjedalen

Vätnoe för psykisk hälsa

Till dig som identifierar dig som same

Kursen som är under två helger varvas mellan slöjdaktivitet att tillverka en brukskniv och goda samtal om psykisk hälsa.

Datum: 1-2 oktober samt 22-23 oktober kl. 09.00-17.00 (två helger)
Plats: Staare/Östersund, Janne Hansson Slöjd och musiks slöjdsal, Sollidensvägen 64 Slöjdledare: Antaris Gråik
Samtalsledare: Kristoffer Laula.
Kursen är gratis och vi bjuder på mat och kaffe. Max antal deltagare 10 stycken.

Konceptet är en kurs där personer som identifierar sig som samer slöjdar tillsammans och sam- tidigt samtalar och lär sig mer om psykisk hälsa. Grundtanken är dels att slöjden stärker den samiska identiteten vilket stärker den psykiska hälsan. Och dels att ökad kunskap om vad psykisk ohälsa är och kan hanteras ökar förmågan att hantera den egna hälsan samt benägenheten att söka vård.

Under kursen samtalar vi kring frågor som:

- Vad påverkar vårt mående?
- Vad kan jag göra för att må bättre?
- Vilket stöd finns att få?
- Hur kan jag hjälpa andra som mår dåligt?

Initiativtagare till Vätnoe (slöjd på sydsamiska) var den sydsamiska slöjdaren Tomas Magnusson som initierade konceptet 2019. Tomas hade under flera år funderat över slöjdens hälsofrämjande effekter eller, som han sa: “
Jag märker att något händer när människor slöjdar, jag tror att det kan vara läkande.”

För anmälan: www.regionjh.se/vatnoekurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner: Kristofer Laula E-mail: kristofer.laula@regionjh.se Tel 0730-323814 Jenny Olsson E-mail: jenny.olsson@regionjh.se Tel 0738-227691.
Folkhälsoenheten Region Jämtland Härjedalen

Vätnoe är ett utvecklingsarbete i samarbete med Kunskapsnätverket för samisk hälsa, Gaaltije, Hemslöjdskonsulenterna samt Folkhälsoenheten vid Region Jämtland Härjedalen på uppdrag från Folkhälsomyndigheten antistigma psykisk hälsa och suicid.