Region Jämtland Härjedalen

bibBl.a. 16 MARS I FÖLLINGE

Slöjd. Bland annat.
Bok och prata. Bland annat.
Digitalt. Bland annat.

LAPPA OCH LAGA, BOK OCH PRAT, OCH DIGITALT I FÖLLINGE

Kom och bibbla, kom och gör!
Gratis workshop.

___________________
bib.Bl.a i Jämtland Härjedalen är ett samarbete mellan Biblioteksutveckling och Hemslöjdskonsulenterna.