Region Jämtland Härjedalen

Bli SlöjdHandledare

SlöjdHandledarutbildning

För dig som vill använda slöjdens metoder och material i ditt befintliga arbete eller i den grupp av barn och unga som du jobbar med. För fritidsledare, pedagoger, kulturarbetare, slöjdare och föreningsaktiva i kreativa och kulturella verksamheter. Eller så deltar du bara för att det berikar dig.
Läs mer här om årets utbildning.

Slöjdhandledarutbildningen syftar till att deltagaren:

  • Upptäcker och utforskar slöjdens material och verktyg.
  • Tar del av upplevelser, erfarenheter och kunskaper där slöjden interagerar i en variation av kulturella sammanhang.
  • Utvecklar sin förmåga att skapa i slöjdens material.
  • Tar del i diskussionen kring hur kultur skapas av barn och unga med hjälp av slöjden.

Slöjdhandledarutbildningen innehåller 8 heldagsträffar utspridda under året och startar i februari, varje år. Kanske vill du starta en slöjdverksamhet för barn och unga? Hör av dig till hemslöjdskonsulent Susann Myrenhammar om du vill veta mer.


Händer som tvinnar rep
Senast uppdaterad: 2024-03-28