Region Jämtland Härjedalen

Om oss

Vi utvecklar och stärker hemslöjden i regionen!
Hemslöjdskonsulenterna inom Region Jämtland Härjedalen har i uppdrag att främja hemslöjdsområdet som angeläget och samtida.

Hemslöjdskonsulenter finns i varje län, från Landskrona i söder till Luleå i norr. Det finns idag ca 60 hemslöjdskonsulenttjänster med statligt stöd. Titlarna kan variera mellan Länshemslöjdskonsulent, Utvecklare slöjd och konsthantverk eller Utvecklare hemslöjd.

Länshemslöjdskonsulenterna är anställda av landsting/regioner, länsmuseer eller länshemslöjdsförening/hemslöjdsförbund. Vanligast är att det finns en hemslöjdskonsulent för den hårda och en för den textila slöjden. Det förekommer också konsulenter med inriktning på barn och unga eller näringsfrågor.

Nämnden för hemslöjdsfrågor Länk till annan webbplats. samordnar konsulentverksamheten genom årliga konferenser och fortbildning för konsulenterna. I Jämtlands län är Region Jämtland Härjedalen och Länskulturen huvudman för Länshemslöjdskonsulentverksamheten. Verksamheten beskrivs i Kulturplanen.

Verksamheten bedrivs med stöd av Statens Kulturrådet genom kultursamverkansmodellen.

Senast uppdaterad: 2024-02-22