Region Jämtland Härjedalen

Vad gör en hemslöjdskonsulent

Landets hemslöjdskonsulenter samordnar och utvecklar den statligt finansierade slöjdverksamheten. De arbetar med både fritidsslöjdare och yrkesverksamma slöjdare/hantverkare och har ett brett nätverk. De förmedlar kunskap om material, redskap och slöjdtekniker. De kan tipsa dig om kurser, pågående utställningar och var du finner slöjdprodukter.

Hemslöjdskonsulenterna arbetar för att slöjden ska leva vidare både som kulturyttring och som näringsgren. En viktig del är att förmedla kunskap till barn och unga genom att utbilda handledare och pedagoger inom slöjdområdet.
Det finns länshemslöjdskonsulenter som arbetar regionalt och det finns rikskonsulenter inom speciella ämnesområden och som har hela landet som sitt verksamhetsfält.

Förnyelse — projekt som utvecklar slöjden

Hemslöjdskonsulenterna initierar och leder ofta projekt för att utveckla och förnya slöjden i vår samtid. Det kan vara projekt i samarbete med formgivare och slöjdare, projekt i samarbete med andra län eller länder, projekt inom områden som hållbarhet eller näringsfrågor.

Samarbete med skolor, museer och föreningar

Samarbetsparterna är många, till exempel skolor, studieförbund, museer, enskilda slöjdare, konstnärer och formgivare, hemslöjdsföreningar, hembygdsföreningar, vävföreningar, svarvföreningar, hushållningssällskap samt myndigheter och näringsliv.

Senast uppdaterad: 2023-12-4